Ανοίγει ο δρόμος για την επίλυση του προβλήματος ύδρευσης του Αιτωλικού

Δέσμευση προϋπολογισμού για την προκαταρκτική μελέτη ύδρευσης

0

Ανοίγει ο δρόμος για την οριστική και μόνιμη επίλυση του οξυμένου προβλήματος ύδρευσης του Δήμου Μεσολογγίου με την υπογραφή από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη της δέσμευσης προϋπολογισμού για την δημοπράτηση της προκαταρκτικής μελέτης αντιμετώπισης των προβλημάτων στην περιοχή.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέροντας πως αναγνωρίζει έμπρακτα την κρισιμότητα του προβλήματος για τους κατοίκους της περιοχής, και ανταποκρινόμενος στο δίκαιο αίτημα δήμου και κατοίκων, προχώρησε στον χαρακτηρισμό του έργου ως «έργο εθνικού επιπέδου, ειδικού και σημαντικού» υπογράφοντας ο ίδιος τη σχετική απόφαση. Είχε προηγηθεί η ένταξή του στο ΠΔΕ του 2016 μετά από σχετική πρόταση του υπουργού.

Με την εκπόνηση της συγκεκριμένης προκαταρκτικής μελέτης, θα εξεταστεί ενδελεχώς το πρόβλημα με την υδροδότηση της περιοχής και θα αναζητηθεί η προσφορότερη οικονομοτεχνική λύση για την οριστική του επίλυση.

Εκτός της αναγκαιότητας για την άμεση επίλυση του προβλήματος υδροδότησης του Δήμου της Ιεράς πόλεως του Μεσολογγίου, θα αντιμετωπιστεί και το οξυμένο πρόβλημα της μόλυνσης των πηγών του Κεφαλόβρυσου, που εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ώστε η λύση να είναι συνολική.

Μεταξύ άλλων στα κρίσιμα αντικείμενα της συγκεκριμένης προκαταρκτικής μελέτης περιλαμβάνονται: α) η κατασκευή νέου υδρευτικού δικτύου, β) λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της μόλυνσης του υπάρχοντος υδρευτικού δικτύου με την κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, γ) η αντιμετώπιση των αιτιών μόλυνσης της πηγής υδροληψίας Κεφαλόβρυσου (επεξεργασία λυμάτων μέσω βιολογικού καθαρισμού, στεγάνωση επιφανειακών εισροών κλπ)

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί έργο εξαιρετικά μεγάλης σπουδαιότητας για την περιοχή και τους κατοίκους της και την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς καλείται να δώσει οριστική και μόνιμη λύση τόσο στην υδροδότηση και την προστασία της δημόσιας υγείας των κατοίκων, αλλά και να οδηγήσει στην πλήρη διερεύνηση των αιτιών της μόλυνσης και της εξεύρεσης λύσης για την αντιμετώπιση της, ώστε να εξαλειφθούν τα αίτια και ληφθούν οι απαραίτητες πρόνοιες για να μην δημιουργηθεί ξανά το πρόβλημα.

Για το συγκεκριμένο έργο ορίστηκε ως αναθέτουσα και προϊσταμένη αρχή η Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων (ΔΕΥΑΕΛ) και ως Διευθύνουσα υπηρεσία το Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Μελετών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.