Παροχή στοιχείων από την Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για το δρόμο Παραβόλα – Λαμπίρι

0

Αναφορικά με δημοσιεύματα που αφορούν την πληρωμή της 5ης εντολής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΑ-ΛΑΜΠΙΡΙ-ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ Β ΦΑΣΗ» γνωρίζουμε ότι στις 16-12-2008 υπεγράφη σύμβαση εκχώρησης-ενεχυρίασης απαιτήσεων μεταξύ της τράπεζας και της αναδόχου εταιρείας του ανωτέρω έργου, που επιδόθηκε στην υπηρεσία μας στις 18-12-2008.

Η υπηρεσία μας με το αριθμ. 231/21-08-2011 Χρηματικό Ένταλμα εξόφλησε μέρος της 5ης εντολής ποσού 55.000,00 ευρώ έναντι του συνολικού ποσού των 307.000,00 ευρώ. Το ανωτέρω ποσό καταβλήθηκε με την αριθμ. 29533141-1 επιταγή στον νόμιμο εκπρόσωπο της Τράπεζας.

Με την αριθμ. 258/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατασχέθηκε επ΄ ονόματι της αναδόχου εταιρείας εντόκως το ποσό των 307.400,00 ευρώ που αφορούσε την 5η εντολή πληρωμής των ανωτέρω έργων με του νόμιμους τόκους ήτοι συνολικά 380.058,60 ευρώ.

Η ανωτέρω απόφαση εκδόθηκε στις 22-11-2011, κατόπιν της από 2-11-2011 αίτησης της ανωτέρω εταιρείας και επιδόθηκε στην υπηρεσία μας στις 24-11-2011. Κατά της ανωτέρω απόφασης ασκήθηκε από την Νομική Υπηρεσία της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ανακοπή.

Η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας όταν θα κοινοποιηθεί η απόφαση επί της αγωγής της Τράπεζας κατά της αναδόχου εταιρείας, θα προβεί σε όλες τις εκ του νόμου ενέργειες για την ανάκτηση οιουδήποτε επιδικασθέντος χρηματικού ποσού από την υπεύθυνη ανάδοχο εταιρεία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία είμαστε στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.