Παραβάσεις σε 23 εμπορικά καταστήματα κατά την Black Friday

Αφορούν υπερωριακή απασχόληση εργαζομένων, αλλά και ζητήματα ασφάλειας και υγείας

0

Σε συνολικά 98 πολυκαταστήματα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι την προηγούμενη Παρασκευή (24/11), στο πλαίσιο της Black Friday από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε 23 περιπτώσεις εντοπίστηκαν παραβάσεις που αφορούσαν χρονικά όρια εργασίας και υπερωριακή απασχόληση εργαζομένων αλλά και ζητήματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Παράλληλα, ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός των ελέγχων για την εορταστική περίοδο με έμφαση στους κλάδους του επισιτισμού, της παροχής υπηρεσιών και του λιανικού εμπορίου.

Υπενθυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας στον τηλεφωνικό αριθμό 15512 ή στα κατά τόπους τμήματα Επιθεώρησης Εργασίας.