Εισήγηση της Μαρίας Τριανταφύλλου για το Ινστιτούτο Βενετίας (βίντεο)

Εισήγηση της Μαρίας Τριανταφύλλου στην Ολομέλεια της Βουλής επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών για την ανασύσταση του «Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας».

Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Τριανταφύλλου, τόνισε πως πρόκειται για ένα ιστορικό Ίδρυμα επομένως και για ιστορική παρέμβαση. Το Ινστιτούτο Βενετίας είναι το μοναδικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου της Ελλάδας στο εξωτερικό, με μακραίωνη και σημαντικότατη προσφορά στην μελέτη των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών σπουδών.

Οι δυσλειτουργίες των τελευταίων ετών και ο μαρασμός του, έκαναν επιτακτική την ανάγκη θεσμικής παρέμβασης με σκοπό τη διοικητική και διαχειριστική του αναδιάρθρωση.

Η βουλευτής, επεσήμανε την υποχρέωση διατήρησης του πρωταρχικού σκοπού του Ιδρύματος, δηλαδή την προαγωγή των Βυζαντινών σπουδών και την υπεράσπιση των ακαδημαϊκών κριτηρίων, τόνισε, όμως, πως αποτελεί στοίχημα  η ορθή οικονομική διαχείριση και η διοικητική αυτοτέλεια, ώστε, να θεραπευθούν τα προβλήματα.

Τέλος, η  κ. Τριανταφύλλου  έκανε λόγο για μια ουσιαστική προσπάθεια σύνδεσης του Ινστιτούτου με το σύγχρονο γίγνεσθαι, ώστε, να διαφυλαχθεί και να ενισχυθεί η ιστορική Ελληνική  μνήμη.

Δείτε εδώ τα βίντεο της ομιλίας: