Φτιάξτε φάκελο: 1.000+158 προσλήψεις σε ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

0

«Σήμα» διορισμού σε χιλιάδες υποψηφίους εκπέμπουν η ΔΕΗ και η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Δείτε μια εύχρηστη πινακογραφία τα κρίσιμα δεδομένα των διαδικασιών πρόσληψης:

ΑΦΟΡΟΥΝ

ΔΕΗ: Πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ και απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα
ΔΕΔΔΗΕ: Πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ και απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕΗ: Εποχικοί με σύμβαση 8 μηνών
ΔΕΔΔΗΕ: Μόνιμοι

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΕΗ: Για διοικητικούς πτυχίο ΑΕΙ ή δίπλωμα ΙΕΚ, γνώση χειρισμού Η/Υ. Για τεχνικούς πτυχίο ή δίπλωμα, άδεια άσκησης επαγγέλματος, εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης
ΔΕΔΔΗΕ: Για τεχνικούς άδεια άσκησης επαγγέλματος, καλή γνώση ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ. Για διοικητικούς γνώση ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΕΗ: Εντοπιότητα, χρόνος ανεργίας, εμπειρία, τριτεκνική – πολυτεκνική ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών
ΔΕΔΔΗΕ: Για ΠΕ-ΤΕ: βαθμός τίτλου σπουδών, μεταπτυχιακά, εμπειρία, γνώση ξένης γλώσσας, εντοπιότητα. Για ΔΕ: βαθμός τίτλου σπουδών, δεύτερος τίτλος σπουδών, γνώση ξένης γλώσσας, εντοπιότητα

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ (εκτίμηση)

ΔΕΗ: Αναμένεται η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) και αμέσως μετά η σταδιακή έκδοση των προκηρύξεων, έως τα τέλη Μαρτίου η έναρξη της διαδικασίας
ΔΕΔΔΗΕ: Έως το τέλος Μαρτίου

Τι πρέπει να κάνετε:

ΔΕΗ: Έγκαιρη προετοιμασία φακέλου με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (η προθεσμία θα είναι 10ήμερη)
ΔΕΔΔΗΕ: Τεκμηρίωση εμπειρίας είτε αυτή αποκτήθηκε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Συγκέντρωση ενδεχόμεμων μεταπτυχιακών και αδειών άσκησης επαγγέλματος – αιτήσεις ηλεκτρονικά στον κόμβο του ΑΣΕΠ.

Πηγή: workenter, thetoc.gr