Είκοσι (20) προσλήψεις στον δήμο Μεσολογγίου

0

Την πρόσληψη 20 εργατών προωθεί ο δήμος Μεσολογγίου. Δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους στο εργοτάξιο του δήμου, στο Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων (πρώην Σφαγεία).

Διεύθυνση Κατάθεσης:Αιτήσεις στο εργοτάξιο του Δήμου στο Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων & Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων (πρώην Σφαγεία) από 5 Απριλίου έως και 12 Απριλίου 2018, από τις 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.