Προσλήψεις 24 ατόμων στο Δ. Ηρακλείου Κρήτης

Ο Δήμος Ηρακλείου, προκειμένου να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες για την υλοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ηράκλειο-Καλοκαίρι 2018» πρόκειται να προσλάβει με δίμηνη σύμβαση εργασίας 24 άτομα .

Απαραίτητες προϋποθέσεις  επιλογής είναι:

α) ηλικία 18-35 ετών για τους ταξιθέτες – ταμίες και 18-65 ετών για τις άλλες ειδικότητες

β) ο απαιτούμενος κατά ειδικότητα τίτλος σπουδών

με την αίτηση οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου στο κτίριο της Λότζια από  Παρασκευή 13-7-2018 έως Παρασκευή 20/7/2018 .


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ


Πηγή