Σε Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α) μετατρέπεται το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρμου (ΚΠΕ) .

0

Θετική εξέλιξη  για την συνέχιση  των δραστηριοτήτων του ΚΠΕ Θέρμου αποτελεί  το νέο «ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ» – «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» αφού  στο άρθρο 12   προβλέπεται ότι σε Κ.Ε.Α  μετατρέπονται τα υφιστάμενα  Κ.Π.Ε. Έτσι  ο φόβος   για συρρίκνωση  ή συγχώνευση των Κ.Π.Ε στην Αιτωλοακαρνανία   αποφεύγεται με την πρόβλεψη του νομοσχεδίου .  Η μετατροπή σε Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία  με τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 12 του Σ.Ν αλλά  και η πρόβλεψη στο άρθρο 13 για την οργάνωση και στελέχωση των Κ.Ε.Α   δυναμώνουν , την συγκεκριμένη δομή που υπάρχει στην πόλη μας και επαναλειτούργησε  μετά από αγώνα της παρούσης δημοτικής αρχής το Δεκέμβριο του 2014. Το θετικό αποτέλεσμα  να παραμείνουν τα ΚΠΕ στην Αιτωλ/νια (Θέρμο και Μεσολόγγι) και να μετατρέπονται σε Κ.Ε.Α οφείλεται   στην συνάντηση του Δήμαρχου Θέρμου Σπυρίδωνα Κωνσταντάρα με το Γ.Γ του Υπουργείου Παιδείας Παυσανία Παπαγεωργίου , καθώς  και με τον Υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Γαβρόγλου στο περιθώριο του πρόσφατου Αναπτυξιακού Συνεδρίου στην Πάτρα .