Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 2,3% το α’ τρίμηνο του 2018

Με τα νοικοκυριά να… απέχουν αλλά και το όνειρο της προσέλκυσης επενδύσεων να μοιάζει προς το παρόν ανεκπλήρωτο, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 2,3% για το πρώτο τρίμηνο του 2018 συγκριτικά με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η μεταβολή σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2018 ήταν επίσης θετική και διαμορφώθηκε στο 0,8%.

Ο σημαντικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στις εξελίξεις που παρατηρήθηκαν στο μέτωπο των εισαγωγών και των εξαγωγών. Όπως προκύπτει από τα αναλυτικά στοιχεία, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ενισχύθηκαν σε ποσοστό 7,6% σε αντίθεση με τις εισαγωγές οι οποίες υποχώρησαν σε ποσοστό 2,8%

Οι επενδύσεις «βούλιαξαν» στο πρώτο τρίμηνο καθώς υποχώρησαν σε ποσοστό 10,4% (αυτή ήταν η αρνητική μεταβολή του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου) ενώ η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών μειώθηκε και αυτή σε ποσοστό 0,4%

Η ανακοίνωση

Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 1ο τρίμηνο 2018, παρουσίασε αύξηση κατά 0,8%, σε σχέση με το 4ο τρίμηνο 2017, ενώ σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 2,3% (Πίνακας 1).

Με βάση μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 1ο τρίμηνο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 2,4% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2017 (Πίνακας 2).

Οι χρήστες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι τα εποχικά διορθωμένα μεγέθη επανυπολογίζονται κάθε φορά που προστίθεται ένα καινούργιο τρίμηνο στη χρονοσειρά. Συνεπώς τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία αναθεωρούνται κάθε τρίμηνο.

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

1. Τριμηνιαίες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,1% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2017.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 28,1 % σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2017.

Αύξηση κατά 1,4% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2017 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 5,1% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 1,9%.

Μείωση κατά 2,7% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2017 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4,6% ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 7,3%

Ετήσιες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση 0,3% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2017.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 10,4% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2017.

Αύξηση κατά 7,6% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2017 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 10,5% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,8%.

Μείωση κατά 2,8% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2017 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 6,1% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 13,0%.

 

 

Κατεβάστε εδώ την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ