Τι αλλάζει με το πολυνομοσχέδιο για τις πωλήσεις δανείων σε funds

Αίρεται η υποχρέωση των τραπεζών να ενημερώνουν μέσα σε 12 μήνες τους οφειλέτες και τους εγγυητές μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων, πριν την πώλησή στα funds, σύμφωνα με διάταξη του πολυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα της 4ης αξιολόγησης που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Ταυτόχρονα, αίρεται και η δυνατότητα που παρέχεται, από το ισχύον καθεστώς, στους οφειλέτες να διακανονίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας. Το συγκεκριμένο μέτρο, δηλαδή πώληση του δανείου χωρίς πρότερη ενημέρωση, ίσχυε μόνο για τους μη συνεργάσιμους οφειλέτες. Πλέον το μέτρο επεκτείνεται και στα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια, ενώ εκτός του μέτρου μένουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των φυσικών προσώπων, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Επίσης, η ενημέρωση των οφειλετών και των εγγυητών μπορεί να γίνει και με email, πιθανότατα και με sms.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό άρθρο του πολυνομοσχεδίου: «Αναγγελία της καταχώρισης γίνεται ατύπως προς τους οφειλέτες και τους εγγυητές με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και των μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας».