150 προσλήψεις σε 6 νοσοκομεία

Έξι νοσοκομεία της χώρας προσλαμβάνουν νέο προσωπικό, εγκαινιάζοντας τις προσλήψεις στον χώρο της υγείας.

Συνολικά θα προσληφθούν 150 υπάλληλοι.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις στο workenter.gr