Παιδικές κατασκηνώσεις: 668 θέσεις εποχικών (κατανομή -ΦΕΚ)

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση για την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος. Οι θέσεις είναι 668, εποχικού χαρακτήρα για διάστημα έως 3 τρείς μήνες. Αναλυτικά:

ΦΕΚ – ΑΠΟΦΑΣΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΦΕΚ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ


Πηγή