Προσλήψεις εργατών πυροπροστασίας στο Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων

O δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
τρίµηνης διάρκειας, εργατών πυροπροστασίας .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Πηγή