Προσλήψεις 10 ναυαγοσωστών στο Δ. Θέρμης

Η ΔΕΠΠΑΘ ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
και συγκεκριμένα διάρκειας 10 ημερών, για την υλοποίηση του καλοκαιρινού προγράμματος «Παιδί και Θάλασσα έτους 2018».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ


Πηγή