Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας


Η αναμνηστική πλάκα στο άγαλμα…


Πηγή