Προσλήψεις στο Σύνδεσμο Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης

O Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 2 μηνών, συνολικού αριθμού 6 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρών αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΞΑΝΘΗ


Πηγή