Προσλήψεις γεωπόνων στην Π. Νοτίου Αιγαίου

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 5 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδεκανήσου που εδρεύει στη Ρόδο του Νοµού ∆ωδεκανήσου, για το «πρόγραµµα καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2018».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ


Πηγή