Προσλήψεις 5 ναυαγοσωστών στο Δ. Βόρειας Κυνουρίας

O δήμος Βόρειας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-9-2018, συνολικού αριθμού 5 ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ


Πηγή