Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δ. Ικαρίας

Ο Δήμος Ικαρίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικού αριθμού 10 ατόμων, για χρονικό διάστημα 2 μηνών, προς κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ


Πηγή