Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Θήρας

Το Ν.Π.Δ.Δ. ¨Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας & Παιδείας¨ Δήμου Θήρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων(Ψυχολόγος, Διοικητικού-Λογιστικού) για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ


Πηγή