Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Αλμωπίας

Ο Δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό (Οδηγοί απορριμματοφόρων)με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2 μηνών, μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ


Πηγή