Πρόσληψη καθαριστών στην ΕΦΑ Λάρισας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΕΦΑ ΛΑΡΙΣΑΣ


Πηγή