Προσλήψεις ναυαγοσωστών στο Δ. Ρόδου

Aνακοινώνεται την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (3 μήνες), για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, 10 ατόμων, στο δήμο Ρόδου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ


Πηγή