Προσλήψεις ναυαγοσωστών στο Δ. Βόλβης

Ο δήμος Βόλβης ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ναυαγοσωστών με σύμβαση ΙΔΟΧ 3 μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ


Πηγή