Πρόσληψη οικοδόμου στο Δ. Αριστοτέλη

Ο Δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ


Πηγή