Προσλήψεις οδηγών απορριμματοφόρων στο Δ. Τρικκαίων

0

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 7
άτομα, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ


Πηγή