Προσλήψεις 18 γεωπόνων στην ΠΕ Ηρακλείου

0

Ανακοινλώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 18 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στο Πρόγραµµα Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2018 της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ, ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


Πηγή