Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δ. Θέρμης

1

O δήμος Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού συνολικού αριθμού 9 ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα 8 μηνών, για τη λειτουργία των τμημάτων της Δ/νσης Θεάτρου της Επιχείρησης, κατά την διδακτική περίοδο 2018-2019.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ


Πηγή