Προσλήψεις εκπαιδευτικών στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας

0

Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) ανακοινώνει την πλήρωση 26 θέσεων με επιλογή Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αντιμισθία, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2018 έως 31-8-2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΣΜΥΑ


Πηγή